Lös WCF-startproblem

Om du ser att wcf fungerar, kommer den här bloggsidan att hjälpa dig.

Rädda din dator nu. Klicka här för att ladda ner vårt Windows-reparationsverktyg.

WCF-körtiden tillhandahåller en uppsättning planer som ansvarar för att skicka och ta emot tonmeddelanden. Klientapplikationen anropar den specifika WCF-tjänsten genom en WCF-proxy. Proxyn översätter ett eller annat WCF-meddelande till ett samtal.

Vad är ersättnings-WCF?

Windows Communication Foundation (WCF) är all vår kommunikationsplattform för att bygga distribuerade produkter, vilket Microsoft också använder för. NET ramverk. Microsoft rekommenderar generellt två inställningar: gRPC med webb-API istället från WCF.

När du har utarbetat hur Utkastet till serviceavtal och ofta slutfört Implementeringskontraktet kan du ställa in upp ofta driften och utförandet av tjänsteerbjudandet. Detta ekonomiska klimat förklarar de tjänster och operationer som tillhandahålls på systemet och beteenden, och formar var man kan hitta mer information för att äntligen skapa nya beteenden. Medan vissa matvanor tillämpas som ingredienser, kommer många definitivt att tillämpas genom en konfigurationsdeklaration programmatiskt eller. Mer information om hur du upprättar tjänstehantering finns i Konfigurera tjänster.

Förhandsgranska

Hur kör jag en WCF-tjänst?

tryck + Ctrl till f5, kom igång med tjänsten. WCF öppen testpatient. För att öppna en test WCF man eller kvinna, öppna en Visual Studio Developer Command Prompt och kör WcfTestClient.exe. Välj Tjänst Lägg till i Arkiv-menyn.

Kontraktet blir indata, utdata, viktigaste variationer och data för tjänsten som skapas av detta alternativ. Ett serviceavtalsarrangemang skapar en viss klass om den, konfigurerad med dess bindning till en annan adress, uppfyller det specifika kontraktet man implementerar. de är De kan inte tillåta killar att använda din tjänst.

Är WCF slut på livet?

Windows .Communication .Framework .(WCF) .förmodligen .in ..technologies ..NET Framework som dina faktiska wcf-applikationer fungerar lika bra för. Faktum är att tack vare dig kommer WCF förmodligen att ha två jobb under de kommande decennierna. Net framework är ofta designat som ett Windowsbaserat system.

Däremot är operativa funktioner som instansövervakning eller streamingvillkor avsedda att behövas för betrodda kunder. När du har implementerat ditt nuvarande kontrakt kan du specificera en robust arbetsuppsättning som involverar egenskaper helt enkelt genom att använda ett beteende. Beteenden är objekt som generellt ändrar Windows Communication Foundation (WCF) runtime, var och en genom att ställa in en renderingsegenskap och det kan vara genom att injicera lämplig typ kopplad till anpassning i runtime. För mest information om att ändra körtiden för att skapa anpassade driftlägen, hitta Utöka tjänst och modellnivå.

Attributen System.ServiceModel.ServiceBehaviorAttribute och System.ServiceModel.operationbehaviorattribute är nästan helt av de vanligaste beteendena såväl som de mest efterfrågade operativa funktionerna. Eftersom och de är attribut, använd dem konsekvent för att planera avtalbeteenden eller operationer som du ser dem, System.ServiceModel.Description.ServiceMetadataBehavior eller System.ServiceModel.Description.ServiceDebugBehavior används för att skapa en fil På hela konfigurationen av en engångsapplikation. din familj kan verkligen använda dem programmatiskt. nisch

wcf runtime

Detta får en översikt över ServiceBehaviorAttribute plus OperationBehaviorAttribute-attributen, beskriver de många sorters omfattningar inom vilka metoderna kan vara exekveras och ger en kort beskrivning av systemet. erbjöd beteende inom olika områden av praktiskt intresse för WCF-utvecklare.

ServiceBehaviorAttribute And OperationBehaviorAttribute

De viktigaste beteendena är attributen ServiceBehaviorAttribute och OperationBehaviorAttribute som ditt företag med största sannolikhet kommer att använda på den senaste kontrollen:

 • Inkomstens livslängd

 • Åtgärda PC-fel på några minuter

  Körs din dator långsamt? Är det plågat av konstiga felmeddelanden och konstigt systembeteende? Om så är fallet, finns det en god chans att du behöver Restoro. Denna kraftfulla programvara reparerar snabbt och enkelt vanliga Windows-fel, skyddar dina data från förlust eller korruption och optimerar ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam, frustrerande dator - ladda ner Restoro idag!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Starta programmet och välj ditt språk
 • 3. Följ instruktionerna på skärmen för att starta en genomsökning av din dator

 • Parallellism också eftersom synkroniseringsstöd

 • Konfigurationsbeteende

 • Transaktionsbeteende

 • Serialiseringsbeteende

 • Metadatatransformation

 • Sessionens livslängd

 • Filteradresser och processer använder rubriker fullt ut

 • Vad är en körtidsmiljö som finns i WCF?

  Produkter – wcf är en uppspelning som gör att organisationer kan exponera en hel del CLR-typer som tjänster och till och med använda olika tjänstetyper som CLR-typer. Windows Communication Foundation (WCF) är varje SDK som är associerad med distributionsdesign och -tjänster i Windows.

  Inkarnation

 • För att ha dessa personegenskaper markerar du implementeringen av själva tjänsten eller förmånen med den bästa egenskapen för att ha den omfattningen samtidigt som du indikerar förmågor. NapTill exempel, att hålla sig till koden visar implementeringen av alla bra operationer som kräver OperationBehaviorAttribute. lösöre så att personuppringare av den här typen kan utge sig för teknisk support.

 • använder generellt system;med System.Collections.Generic;med System.ServiceModel;med System.Threading;Microsoft.WCF.Documentation namnutrymme [Tjänstekontrakt(  Namn="Exempel Hej",  Namnutrymmet är lika med "http://microsoft.wcf.documentation" .)] . . .gränssnitt .stor offentlig .Hej . . . . . .[operativt .kontrakt] . . . .strängad .hej .(sträng .hälsning); . . . .class .public .HelloService .: .IHello . . . . . .Client .HelloService() . . . . . . ! . . . .Console ..WriteLine("Tjänsten skapade +: " this.GetHashCode().ToString());   ~HiService()      Console.WriteLine("Serviceobjekt förstört " +: this.GetHashCode().ToString());    [OperationBehavior(Impersonation=ImpersonationOption.Required)]  öppen offentlig bonjour-sträng (hälsningssträng)     Console.WriteLine("Anropad: ins + Thread.CurrentPrincipal.Identity.name);   Console.WriteLine("Autentiserat: genomgående + Thread.CurrentPrincipal.Identity.IsAuthenticated.tostring());  Console.WriteLine("AuthenticationType: i + Thread.CurrentPrincipal.Identity.AuthenticationType.ToString());   Console.A writeline("Prenumerant skickad: med + hälsning);   Console.WriteLine("Return: Hej, " Tråd +.CurrentPrincipal.Identity.Name);   Skriv "Hej tum bred + Thread.CurrentPrincipal.Identity.Name;   Systemnamn="operationbehaviorattribute_impersonation#1"> importerat
   _  Hej offentligt gränssnitt     _    Hälsningsfunktion (ByVal-hälsning som en sträng) Som en sträng utgångsgränssnitt  hejtjänst i offentlig klass    Implementerar IHello    Offentlig prenumeration New()      Console.service writeline("Objekt skapat: with & Me.GetHashCode(). tostring())   Sluta under    Skyddad ersätter Finalize() sub Console.destroyed: writeline("Service & object Me.GetHashCode().ToString())    springa ut under    _    Offentlig funktion Hello(ByVal Greeting String as) String as Implements IHello.Hello      Console.WriteLine("Ringer: " & Thread.CurrentPrincipal.Identity. name)      Console.WriteLine("IsAuthenticated: " & Thread.CurrentPrincipal.Identity.IsAuthenticated.tostring())      Console.WriteLine("AuthenticationType: inches width & Thread.CurrentPrincipal.Identity.AuthenticationType.tostring())      Console.WriteLine("Skickade uppringarens bredd: och tumhälsning)      Console.WriteLine("Return: Hej & " Thread.CurrentPrincipal.Identity.Name)      Returnerar "Hej" och som en konsekvens Thread.CurrentPrincipal.Identity.Nameoutput-funktionen  genererande klasslämna namnutrymmet
  wcf runtime

  Reimage är det enda verktyget som reparerar Windows-fel, tar bort virus och skyddar dig från filförlust
  < >

  Vad är egentligen användningen av beteendetyper WCF?

  Beteenden läggs till i back-end-tjänstbeskrivningsgadgetarna för en komponent eller tjänstslutpunkt (i ett hjälpmedel eller en klient) precis innan dessa verktyg används tillsammans med Windows Communication Foundation (WCF), en miljö för att köra något WCF-tjänsttillägg, eller köra en lämplig WCF-klient.

  Hur autentiserar WCF en tjänst?

  Om du ser praktiskt taget vilken klient som helst initierar en säker kanal vid tidpunkten för att skicka ett meddelande till tjänstens kärna, autentiserar Windows Foundation Communication Operativsystem (WCF) tjänsten och sänder även meddelandet endast om tjänstens identitet matchar den som anges för slutpunkten adress. som det användarvänliga använder.

  Solve WCF Startup Problem
  Opstartprobleem WCF Oplossen
  Résoudre Le Problème De Démarrage De WCF
  Resolver Problema De Establecimiento De WCF
  WCF 시작 문제 해결
  WCF-Startproblem Lösen
  Решить проблему запуска WCF
  Rozwiąż Problem Z Uruchamianiem WCF
  Resolva O Problema De Inicialização Do WCF