Rozwiąż Problem Z Uruchamianiem WCF

Jeśli zauważysz, gdzie działa wcf, ten wpis na blogu z pewnością Ci pomoże.

Uratuj swój komputer już teraz. Kliknij tutaj, aby pobrać nasze narzędzie do naprawy systemu Windows.

Odtwarzanie WCF zapewnia zestaw programów, które są główną przyczyną wysyłania i odbierania tekstów głosowych. Aplikacja kliencka wywołuje usługę WCF za pośrednictwem serwera proxy WCF. Serwer proxy tłumaczy co najmniej jeden komunikat WCF na wywołanie.

Co zastępuje WCF?

Windows Communication Foundation (WCF) to nasza platforma reklamowa służąca do tworzenia aplikacji rozproszonych, do której również używa Microsoft. Ciało NETTO. Firma Microsoft ogólnie zaleca dwie alternatywy: gRPC, który ma interfejs API sieci Web zamiast WCF.

Po sporządzeniu Wzoru umowy serwisowej i zakończeniu Umowy wdrożeniowej, możesz skonfigurować sposób i wykonanie warunków związanych z usługą. W tym klimacie ekonomicznym omawiane są rzeczywiste usługi i operacje świadczone przez obecny system i zachowania, a także opisuje, w których można znaleźć więcej informacji, aby zbudować nowe zachowania. Podczas gdy niektóre zachowania prawdopodobnie są stosowane jako składniki, wiele z nich jest integrowanych przez plik konfiguracyjny programowo lub być może. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania zarządzania produktami i usługami, zobacz Konfigurowanie usług.

Podgląd

Jak podoba mi się uruchamianie usługi WCF?

naciśnij + Ctrl do f5, uruchom usługę. Klient otwartego testu WCF. Aby otworzyć testowego klienta WCF, zmień wiersz polecenia dla deweloperów programu Visual Studio i uruchom WcfTestClient.exe. Wybierz usługę Dodaj do menu Plik.

Umowa określa pewien rodzaj danych wejściowych, wyjściowych, najważniejszych typów jeszcze danych usługi danej opcji. Implementacja umowy o świadczenie usług może sprawić, że konkretna klasa, jeśli jest skonstruowana z powiązaniem z rozwiązaniem, spełnia konkretną umowę, która jest jej wyposażeniem. są. Nie mogą pozwolić innym na pomoc w korzystaniu z Twojej usługi.

Czy WCF kończy życie?

Windows .Communication .Framework .(WCF) .bez wątpienia najbardziej .w ..technologiach .NET Framework nowe aplikacje wcf będą działać przez wiele dni. W rzeczywistości, dzięki Tobie, WCF prawie na pewno będzie mieć dwie prace w nadchodzących dziesięcioleciach. Net Framework został zaprojektowany jako system operacyjny Windows.

Jednak funkcje operacyjne, takie jak zarządzanie instancjami lub być może warunki przesyłania strumieniowego, są przeznaczone dla zaangażowanych klientów. Po wdrożeniu nowej obecnej umowy możesz odłożyć solidny roboczy zestaw aspektów po prostu za pomocą zachowania. Zachowania to obiekty, które modyfikują środowisko uruchomieniowe Windows Communication Foundation (WCF), albo przez ustawienie właściwości renderowania, albo po prostu przez wstrzyknięcie odpowiedniego typu wariacji do środowiska uruchomieniowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania środowiska wykonawczego w celu tworzenia niestandardowych trybów działania, określ Rozszerzanie poziomu usługi i modelu.

Atrybuty System.ServiceModel.ServiceBehaviorAttribute oraz System.ServiceModel.operationbehaviorattribute są prawie wszystkimi powszechnie używanymi zachowaniami i największymi pożądanymi funkcjami operacyjnymi. Ponieważ mogą to być atrybuty, zastosuj je do zachowań lub operacji autoryzacji usług, gdy na nie spojrzysz, System.ServiceModel.Description.ServiceMetadataBehavior lub System.ServiceModel.Description.ServiceDebugBehavior, zwykle umieszczane w celu utworzenia pliku na ustawienie jednorazowej aplikacji. możesz całkowicie z nich korzystać programowo. wzór

wcf runtime

Daje to wszelkiego rodzaju przegląd atrybutów ServiceBehaviorAttribute, a zatem OperationBehaviorAttribute, opisuje wiele typów poza zakresami, zachowanie zostanie prawdopodobnie wykonane i daje krótki opis systemu. dostarczył procedury w różnych obszarach, które mogą być interesujące co miesiąc programistom WCF.

ServiceBehaviorAttribute i OperationBehaviorAttribute

Najważniejszymi zachowaniami są ogólnie atrybuty ServiceBehaviorAttribute i OperationBehaviorAttribute, których najprawdopodobniej użyjesz w zupełnie nowej kontrolce:

 • Czas życia instancji

 • Napraw błędy komputera w kilka minut

  Czy Twój komputer działa wolno? Czy jest nękany dziwnymi komunikatami o błędach i dziwnym zachowaniem systemu? Jeśli tak, istnieje duża szansa, że ​​potrzebujesz Restoro. To potężne oprogramowanie szybko i łatwo naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni dane przed utratą lub uszkodzeniem oraz zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, frustrującym komputerem — pobierz Restoro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Uruchom aplikację i wybierz swój język
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera

 • Parallelism oraz dostępne jako wsparcie synchronizacji

 • Zachowanie podczas konfiguracji

 • Zachowanie transakcji

 • Zachowanie do serializacji

 • Transformacja metadanych

 • Czas trwania sesji

 • Filtruj oferty i używaj nagłówków przetwarzania

 • Jakie byłoby środowisko wykonawcze w WCF?

  Produkty — wcf to środowisko uruchomieniowe, które umożliwia organizacjom udostępnianie różnych typów CLR jako usług i używanie poszczególnych typów usług jako typów CLR. Windows Communication Foundation (WCF) to zestaw SDK skojarzony z programowaniem i usługami wdrażania systemu Windows.

  Wcielenie

 • Aby mieć te atrybuty osoby, zaznacz wdrożenie specjalisty lub skorzystaj z odpowiedniego komponentu, aby mieć ten zakres i możliwości symboli. NapNa przykład poniższa reguła przedstawia implementację zarządzania, która wymaga OperationBehaviorAttribute. właściwość, co oznacza, że ​​podszywanie się osoby wywołujące tę pracę mogą podszywać się pod pomoc techniczną.

 • używanie jakiegoś systemu;z System.Collections.Generic;z System.ServiceModel;z System.Threading;Przestrzeń nazw Microsoft.WCF.Documentation [Umowa o świadczenie usług(  Name="Przykład Witaj",  Przestrzeń nazw to „http://microsoft.wcf.documentation” .)] . . .interfejs .publiczny .Witaj . . . . . . . . .[umowa operacyjna] . . . .string .jak się masz .(string .pozdrowienia); . . . .dywizja .publiczny .HelloService .: .IHello ; . . . . .Klient .HelloService() . : . . . ! . . .Console ..WriteLine("Usługa utworzona +: w . this.GetHashCode().ToString());   ~HiSerwis()      Console.WriteLine("Zniszczony obiekt usługi " +: this.GetHashCode().ToString());    [Działanie Zachowanie(Impersonation=ImpersonationOption.Required)]  przeciętny mężczyzna lub kobieta sznurek bonjour (pozdrowienie)     Console.WriteLine("Called: ins + Thread.CurrentPrincipal.Identity.name);   Console.WriteLine("Authenticated: " + Thread.CurrentPrincipal.Identity.IsAuthenticated.tostring());  Console.WriteLine("AuthenticationType: nie + Thread.CurrentPrincipal.Identity.AuthenticationType.ToString());   Console.A writeline("Abonent wysłany: " + powitanie);   Console.WriteLine("Return: Hello, " Wątek +.CurrentPrincipal.Identity.Name);   Wpisz „Witaj cale + wątek.CurrentPrincipal.Identity.Name;   Nazwa systemu="operationbehaviorattribute_impersonation#1">zaimportowane
   _  Witaj publiczny interfejs     _    Powitanie pokazuje wyniki (powitanie ByVal jako ciąg) Jako ciąg interfejs wyjściowy  ogólne powitanie klasy publicznej    Implementuje IHello    Subskrypcja publiczna Nowy()      Console.service writeline("Utworzony obiekt: Cal & Me.GetHashCode(). tostring())   Koniec pod    Chronione przełączniki Finalizuj() sub Console.destroyed: writeline("Cale usługi i obiekt Me.GetHashCode().ToString())    koniec pod    _    Funkcja publiczna Hello(ByVal Greeting String as) String as Implements IHello.Hello      Console.WriteLine("Calling: with & Thread.CurrentPrincipal.Identity. name)      Console.WriteLine("IsAuthenticated: " & Thread.CurrentPrincipal.Identity.IsAuthenticated.tostring())      Console.WriteLine("AuthenticationType: pół cala i Thread.CurrentPrincipal.Identity.AuthenticationType.tostring())      Console.WriteLine("Szerokość wysłanego rozmówcy: i cale salutu)      Console.WriteLine("Return: Hello & " Thread.CurrentPrincipal.Identity.Name)      Zwraca "Hello" i funkcję Thread.CurrentPrincipal.Identity.Nameoutput  zajęcia końcoweopuść przestrzeń nazw
  środowisko wykonawcze wcf

  Reimage to jedyne narzędzie, które naprawia błędy systemu Windows, usuwa wirusy i chroni przed utratą plików
  < p>

  Jakie jest ich wykorzystanie typów zachowań w WCF?

  Zachowania są dodawane do gadżetów opisu witryny zaplecza części znanej również jako punkt końcowy usługi (w usłudze lub kliencie) tuż przed użyciem tych obiektów wraz z Windows Communication Foundation (WCF), środowiskiem do uruchamiania rozszerzenia usługi WCF, lub uruchom klienta WCF.

  Jak WCF weryfikuje usługę?

  Jeśli zobaczysz, że pozwany inicjuje bezpieczny kanał, przekazując wiadomość do warstwy usług samotnie, platforma komunikacyjna Windows Foundation (WCF) uwierzytelnia całą usługę, a także wysyła wszystkie wiadomości tylko wtedy, gdy tożsamość osobista naszej usługi jest zgodna z określoną w określonym adresie punktu końcowego. z których zwykle korzysta użytkownik.

  Solve WCF Startup Problem
  Opstartprobleem WCF Oplossen
  Lös WCF-startproblem
  Résoudre Le Problème De Démarrage De WCF
  Resolver Problema De Establecimiento De WCF
  WCF 시작 문제 해결
  WCF-Startproblem Lösen
  Решить проблему запуска WCF
  Resolva O Problema De Inicialização Do WCF